SATURNO, SINBOLOGIA ETA BELDURRAREN ENERGIA

Linda George

Zer da simboloa?

Beste zerbaiten adierazle den zerbait- nolabait esatearren.- Simbolikoa hitza honela definitzen da; “Gauzen erreperesentazioaren ekintza simboloen esanahi bidez edo, esanahi simbolikoak edo adierazgarritasuna ematea objetuei, gertaerei edo arremanei.”

Noski badela gehiago hitzezko definizioaz aparte simbologiarekiko. Zerbait simbolikoa dela diogunetan esan nahi duguna da badela zerbait horren esanahi sakonagokoa, baina definitzen zail zaiguna izanen da, edo hitzez osoki azaltzeko zaila. Zeharka aipaturiko hitz polita misterioan. Interesgarria benetan…baina dirudienez simboliko hitza oso simbolikoa da…ironikoa dena beraz.

Astrologoa naiz. – beraz begien bistakoa adierazteko egunerokotasunean eginen dut lan simbologiaren hizkutzarekin.  Astrologia “hizkiuntza simbolikoa da”…Sinboloak planeta eta zeinuen ikurrak direlarik, – eta horoskopoaren egituraketa bera.  Astrolgiaren sinboloek informazioa izanen dute.

Sinboloak informazioz beteriko karpetak dira.  Zehatzago esanda, sinboloa informazio gune bat da.  Irudia izanen  dena.- izan forma edo kolore bat, edo bien konbinazio bat, gure perzepzioari doakion informazio zehatz bat.  Informazioa existitzen da lehenik eta gehiengoan,  ikur frekuentzia edo bibratzen dagoen frekuentzia gixara. Bibrazio edo irudi frekuentziak uinetan bidaiatu ohi du. Olatuformadun informazioa da dena – beste ezer izan aurretik. Ikusten dugun oro, entzun edo pertzibitzen dugun oro , unibertsoan, olatuformako informazio gixara existitzen da lehenik. Frekuentzia edo uhina dekodifikatzen dugunean soilik azaltzen da erreala, solidoa edo modu batez pertzibagarria. Lehenengo informazio forma hau dekodifikatzeko gai garen arte, unibertso metafisikoaren mailan mantentzen da; ikustezin, ixil, ukitu gabea, ez jakina, ageri ez dena. Baina or dago- uhinen modeloan kodifikatua, geure aparato sensoriala gainditzen duen frekuentzian. Naturan elektromagnetikoa den informazioa dekodifikatu dugunean, pertzibitzeko gai gara, nabaritzen dugu. Ernaitze hori kontzientzia billaka daiteke, edo eta, adimen kontzientziatua osorik pasa eta adimen inkontzientera igaro leike. Dena dela ere, ernaitzea gertatu da. Maila batean sinboloak ele duen energia sarea perzibitu dugu eta geure energia sarean ere talka egina du.

Orduan, maila konstziente edo inkosntzientean  perzibitzen ditugu. Gutariko asko mundu honetan ernai gara, ikusteko nola geure perzepzioak manipulazio konstantea jasan duen. Hau burutu den modu ugariren artean bat sinbologiaren bidezkoa izan da. Honen zergatia beste sujetu baten eztabaida da. Itzela izanen delako. Momentuz goazen onakoarekin jarraitzera: geure perzepzioa manipulatua izan da konstziente edo inkonsztzienteki ernai egonda ere, sinboloen informazio guneak duenarekiko.

Sinboloak potentzia handiko informazio emaileak dira, pakete txiki batean mezu ugariz josiriko geruza mordoa izan bait ditzake berekin . Astrologian ikus dezakegu hau – Saturnoren sinboloa esaterako, adierazlea bait da(izan daitekeela) denboraren, autoritatearen, kontrolaren, beldurraren, antsietateraren, blokeoaren, debekuaren, limitazioaren, disziplinaren, lan gogorraren, zailtasunaren, mugatzailearen, estruktura fisikoaren, legearen, ezurren, eskeletoaren, kolore beltzaren, etb.en energiarekin aurki gaitezkeela. Lista honetan ikusi ahal dugunez Saturnok eragina du mundu fisikoarekin, 3D, eta materialarekin. Behin hirugarren dimentsiotik aratago bagoaz , denborak esate baterako, ez du zerikusirik. Ikus dezakegunez baita ere Saturnok beldurra eta kontrolarekin du zerikusia, eta mundu materialaren limitazio eta legeekin ere.

Saturno planetatik igortzen den frekuentzia bibratzailea gure konstzientziara joanen da, edo okerragoa dena , geure adimen inkonstzientera doa sinbolismoaren ikurren bidez.. Honek erran nahi du beldur eta kontrolaren frekuentzia eremua geure frekuentzia eremua aztoratzen dabilela, eta hori dela eta alteratuazioa sortuaz -bi eremuk alkar ukitzean, biak alteratzen dira- geuk jakin ere egin gabe.

Saturnoren sinbologia astrologiatik askoz ere urrunago doa atzera; Maila guzietan zabaltzen da geure kulturara. Erlijio antolatu oro dira Saturnoren sinbologiaz josita; or da gurutzea ( saturnoren sinbolo bat- materia eta izpirituaren intersekzioaren adierazlea), kaabar ( Saturnoren sinboloa), Apaizen soka beltzak (eta berriz, Saturnoren sinbologia), apur batzuk aipatzearren. Satanismoa ( nabari denez, Satturno hitzetik) eta magia beltzak erabilitako sinboloak ( pentagrama, kaskezurra eta ezur-gurutzatuak, Bafomet, Auntz adarduna) eta hitzen indarra ( beste sinbologia mota bat) energia zehatza ( deabrua) erakartzeko, eragin zehatzak lortzeko.

Satanismoa da ikus daitekeena entretenimendu industrian gogotxu promozionatua egun, sinbologiaren bidez. Saturnoren sinbologia maiz topa dezakegu masoien titulodun lauki zuri eta beltzen kokaleku diren Katedralen ( kontrola) zoruetan eta gobernuko ( kontrola) eraikinetan. Or izanen da maiz korporazioen ikurretan, nola ez, beste informazio eremu batzuk lagun dituela, susmorik ez duen publikoari mezu zehatz batzuk bideratzeko diseinatuak.

Saturnoren energia beldur eta kontrolaren energiaaren adierazlea da, hobeto esanda, hirugarren dimentsio dentso eta materiala ondoen definitzen dituena.-uhinformako energia bere limiteraino geldotua izan den lekua, solidoaren itxura emanaz. Hau da formen mundua, forma mugatuen mundua. Saturnok agintzen duen mundua- astrologian erran ohi dugun moduan.

Aro berri batean murgiltzen ari garelarik, edo Ama Lur berrira –Eackhart Tolle-k erran ohi  duen moduan-, mundu fisikoaren euskarria ahultzen hasia da; Saturnoren agintaritza apurtzen hasi da. Gehiago gara ohartzen hasiak ezer solidoa ezdenaren faktoreaz; energia da dena – horrexegatik da dendena frekuentzia bibratorioa. Beldurraren eta kontrolaren energia horixe besterik ez da, frekuentzia. Frekuentzia hau da geure energia eremura barneratzean, koerentzia desorekatzeko gaitasuna duena. Gaixotasunak eta gaitzak energia desorekatuaren manifestazio dira. Energia eremu inkoerenteak gaixotu eginen gaitu, egon ezina sortzen digu emozionalki eta mentalki, geure gozamena ostu eta minarekin ordezkatzen dute. Geure energia eremuek kanpoko ingurumenetik eremu elektromagnetikoen forman izan gara( geure frekuentziaren ezberdina) kimikoen bidez janarietan eta uretan, pestizidak, “chemtrail” deiturikoak, etb-engandik erasotuak,  eta hauengandik jasandako asaltoa nahikoa ez balitz bezala simultaneoki izan gara sinbolismoak generaturiko frekuentziez bonbardatuak -( dakiten horiek) gehiago desegonkortu eta beldurra eta kontrolaren euskarrian manten gaitzaten. Jendea beldurrez denean kontrol errazagoak da – eta hori da agenda. Erlijioa da beldur bidezko kontrolaren exemplu argiena, eta bote begirada bat! Antolaturiko erlijioak maixuak dira lehenik zatikatu eta ondoren agintzearen formulan – eta sinbologiaz beteak; Saturnoren sinbologiaz.

Beraz non kokatzen gaitu honek? Erantzuna sinplea da;

Jokuaz ohartzen  garenean, geure perzepzioaren manipulazioaz, berataz aska gaitezke. Ez gara gehiago suszeptible izanen manipulazioarekiko behin ikusi ahal  dezakegunean. Gu eta gutariko bakoitzak badugu abildadea gainetik pasa ahal izateko inguratzen gaituen sinbologiatik datozkigun mezu eta frekuentziak, osoki eta sinpleki bertan dela jakitun izanez soil-soilik. Beste bide bat aukera dezakegu – eta gauza positiboagoetan fijatu. Telebistako berriak ikusi edo ez aukera dezakegun moduan edo egunkaria irakurtzerakoan, badakigulako geure energia eremuak negatiboki golpatuak izan direla hori egin ezkero, BARRE! Egin dezakegu geu manipulatzeko eginiko ahalegin patetikoez – zeinengandik eta okultoaz (ezkutukoaz) ustez geu baino gehiago dakiten handi usteko hoiengandik.

Ez dugu zertan jokuan  jardun beharrik. Jokatzen ari direla ohartu ez direnek soilik jarraitzen dute jardunean. Eta joko bat da. Ez da erreala. Den dena ilusio bat da. Solido eta erreal ageri zaigun munduaren ilusioa da, izatez noiz eta aldatzen besterik ez den ari, seriogi hartu dugu kontua. -Eta or da Saturno berriro ere – seriotasuna. Seriotasuna eta responsabilidadea ( lana gogor egin eta serioa izan behar duzu, edo bizirauterik ez espero!)…Hau da Saturnoren dominioa. Denbora Saturnoren beste programa bat izanen da- eta begiratu nola kontrolatuak gauden, estresatuak, denborarekin. Agian bada garaia programatik desentxufatzeko.

Saturnoren programak golpatuak izan gara – planetan den ororen moduan zihur. Baina egin ahal duguna da kontzientzia bidez Saturnoren energia aldatu, programaketa aldatu. ( hori beste eztabaida bat izanen da baita ere.)

Negatibotasunean luze jardun ostean balantzatzeko unea da; Sinbologiak informazio positiboa eta pizgarria eraman dezake beragan. Pentsatu bihotzaren irudi bat, bake zeinu bat, Maitasuna hitza, lore bat. Begiratu orain zeure ingurura, eta zihur naiz informazio eremu mordo bat ikusi ahal dituzula, sinboloen mundua zugana datorrela, zure bihotzari berba eginen diona. Sinbologia negatibozko munduak beste zerbaiti eginen dio berba. Garunaren ezker eremuari hitzegiten dio, amorruan (ilusioa den) sinesteko eta beldurraren ezagutza duen zure aldea. Beti dugun aukera da; eta zer entzungo dugu – eta zer ikusiko dugu? Amorrua, separazioa, beldurra?…Edo bat-asuna, gozamena, maitasuna?

Saturnoren energia erreala dela ikusiko dugu eremu material honen errealitatean jauzten bagara . Ez bagara ez da izango! Aldaketaren bidean sakonduaz pausoak emanaz garenez, sinesten dut munduko solidotasuna biguntzen eta desegiten hasiko dela – eta honetaz aragoko dimentsioak pertzibitu ahalko ditugula. “Infinitoa” bere presentzia jakinarazten ari da. Ulertuko dugu mugaturiko mundu hau, egun ikusi eta senti dezakegun hau gure inguruan argazki itzelago baten aspektu bat besterik ez dela. Orduan manipulatzaileak, galduriko kausa batetan ariko dira. Geure adimenaren esklabutza amaitua izango da eta geu izango gara benetan geure errealitatearen sortzaileak.

Egilearen arira

Linda George Zelanda Berrian bizi den astrologa eta idazlea. Astrologian pasioz barneratu izan da osasun alternatiboa, arimarekiko eta metafisikan bezala urte askotan zehar. Eta kazetaritzan ere esperientzia izanik determinazio osoz dabil “hitza hau zabaltzen” ernaitze denbora hauetan. Astrologa eboluzionari modura lan egine du, idazle eta yoghako irakasle ere bada.Begiratu bere Liburua =‘Sun Signs and Soul Mates’.eta lagundu hitza zabaltzen..

ARIA

http://www.wakingtimes.com/2012/12/10/symbolism-saturn-energy-of-fear-control/

 

Advertisements

Utzi erantzun bat

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Aldatu )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Aldatu )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Aldatu )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Aldatu )

Connecting to %s